Om oss

Neovess vision är att utveckla behovsanpassad kompetensutveckling utifrån såväl företagets som individens verkliga behov.

Vi startade Neovess under andra halvan av 2018 för att vi brinner för kompetensutveckling. Samhället snurrar allt snabbare och Lära för livet har blivit ett begrepp. Begreppet har också blivit en förutsättning för företag att öka sin konkurrenskraft.

Vi kan med vår långa erfarenhet och vårt stora kontaktnät hjälpa er med riktade utbildningsinsatser och kompetensutveckling inom de flesta områden, utifrån just era behov.

Mikael Andersson, grundare

har i över 10 år arbetat på många olika sätt med kommunikation, utbildning, affärsutveckling och ledarskap. Fokus har varit på utveckling och förankring i verksamheterna av sund hållbar kommunikation. Idag är siktet inställt på utveckling av innehåll och pedagogik i utbildningar anpassade till företag och organisationers framtida behov av kompetens. Mikael brinner för att föreläsa om förmågan att prestera under press vilket resulterade i boken Våga föra din talan.

Kontakta oss gärna om ni har utmaningar gällande kompetensutveckling inom er organisation.

Det råder en stor matchningsproblematik på den svenska arbetsmarknaden. Många kompetenser saknas helt och andra kompetenser är övertaliga i förhållande till efterfrågan, vilket medför att många företag inte kan växa som önskat.

Neovess Utbildning utvecklar utbildningar och kurser inom en rad områden samt kompetensutvecklar företag och organisationers medarbetare vilket stärker konkurrenskraften. Våra tjänster riktar sig till såväl privatpersoner, företag och organisationer som till utbildningsanordnare.

  • Utbildningar som leder till yrken inom branscher där det råder kompetensbrist.
  • Behovsanpassad kompetensutveckling för företag och organisationer.
  • Färdiga kurspaket för branschöverskridande kompetensområden.
  • Anbudsstöd vid ansökningar hos Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • Kompetensinventering inom organisationer och branscher.
  • Utveckling och produktion av digitala utbildningar.
  • Försäljning av samarbetspartners utbildningar.