Kurser
Utbildningar

Affärsmannaskap - kommunikation

Vi människor är bra på att läsa av varandra, vi ser fort om personen framför oss inte är genuin i sitt budskap, om personen inte är sig själv.

Trygghet i sitt affärsmannaskap stärker hela ens yrkesroll i allmänhet och i kommunikation under press i synnerhet.

Läs mer här

Handledning

Du kan bli tryggare och mer effektiv i ditt handledarskap. Förmågan att lära ut dina kunskaper och erfarenheter effektiv utifrån var den nya medarbetaren befinner sig känslomässigt går att träna upp. Lär dig behovspassad kommunikation så att ni tillsammans bidrar till organisationens fulla potential.

Läs mer här

Diplomerad HR-assistent

En HR-assistent bidrar i arbetet med organisationens mest värdefulla resurs – personalen. Utbildningen rustar dig för att hantera de olika arbetsuppgifterna på en HR-avdelning. Dessa kan variera från en rekryteringsprocess, introduktion av nyanställda, arbetsmiljö, personaladministration till chefsstöd inom arbetsrätt.

Läs mer här

Medarbetarsamtalet 2.0

Lär dig förstå och använda medarbetarnas drivkrafter genom lyckade medarbetarsamtal. Dessa är grunden för din organisations utveckling. Kursen ger dig verktygen för att maximera resultatet för alla parter.

Läs mer här

Våga föra din talan

Många människor känner obehag inför att tala inför andra i sin yrkesroll. Det behöver inte vara så. Du kan genom kunskap om hur nervositet uppstår, hjärnans gamla och nya system och stresshormoner träna upp en trygghet för rösten och kroppsspråket och vända din rädsla till positiva upplevelser och lustfyllda presentationer.

Läs mer här